Şi dacă extratereştrii arată la fel ca noi?

Problema extratereştrilor bate la poarta ştiinţei, pe măsură ce au loc din ce în ce mai multe progrese în depistarea planetelor extrasolare dar nu numai. Lansarea înlocuitorului lui Hubble – James Webb Space Telescope care va avea loc în 2018 va aduce noi şi noi descoperiri şi o dată cu ele probabil mai multe semne de întrebare decât răspunsuri.

Cu cât trece timpul înţelegem că ştiinţa (îndeosebi fizica şi matematica) înseamnă nu atât descoperirea de noi teorii cât mai ales infirmarea celor greşite şi completarea celor corecte.

Fiind pasionat de cărţi vechi, în colecţia mea se numără şi o broşură din colecţia Biblioteca pentru toţi – Ce este viaţa de Camille Flamarion -, care este apărută între 1890 şi 1920, perioadă pe care am dedus-o din nota aflată pe coperta 2, facând legătura cu istoricul Bibliotecii, de pe Wikipedia. Cine mă poate ajuta cu o datare mai corecta, e binevenit să o facă, din păcate eu nu am avut grija de carte şi pata mică care se vede în colţul de jos stânga acopera tocmai anul pe pagina a 1 jos,

ce-este-viata-800

Iată un scurt citat din această broşură în care autorul reflectă la cât de frumos trebuie să fie cerul locuitorilor unui sistem bi-solar pe care acesta îl analizase reuşind să îi determine şi viteza de rotaţie.

Observasem mai ales cu predilecţie un frumos grup de doiu sori, mai gigantici decât al nostru, unul roşiu-rubniu, strălucitor, altul albastru-safiriu, translucid, cari se învârtesc unul în jurul altuia în timp de două mii de ani, distribuind oamenilor de pe îndepărtatele lor sisteme, zile multicolore şi nopţi însorate, necunoscute pe planeta noastră.

Autorul petrecuse o noapte urmărind sisteme de stele gemene şi dimineaţa trecând prin grădină (probabil întorcându-se acasă, observase cum 4 furnici puneau la cale să captureze o coleopteră amorţită şi rănită de una dintre ele. Cum una singură nu o putea căra, autorul observă cum prima furnică, le comunică la încă 3 propunerea misiunii de a căra prada în muşuroi. Povestirea cu pricina este despre furnici, nota cu privire la “oamenii de pe îndepărtatele sisteme” este doar o paranteză.

Nu ştiu care e raportarea lui Flammarion cu privire la existenţa extratereştrilor şi care era trendul în acea epocă, dar bănuiesc că era vremea canalelor marţiene, căci printre cărţile sale se numără şi una intitulată La planète Mars et ses conditions d’habitabilité.

Mi-a aprins însă un beculeţ folosirea termenului de oameni cu privire la posibilii extratereştri din acel sistem solar ale cărui doiu sori îi încântaseră privirea. Şi beculeţul meu aprins lansează următoarea idee: de ce credem că extratereştrii (dacă ar exista) ar fi prea diferiţi de noi?

Ştiu că nu doar existenţa vieţii este pusă sub semnul întrebării, ci şi natura ei, nivelul de inteligenţă, organizarea sociala, etc.

Când lansez această întrebare se înţelege din start că o fac în contextul în care eu nu sunt de acord cu teoria evoluţionistă şi prin urmare dacă viaţa există pe alte planete, îi dau mai multe şanse să fie la fel ca pe pâmânt – în ciuda argumentelor ştiinţifice. Îi atenţionez pe cei care se grăbesc să râdă de mine, că până mai ieri alte lumi (dimensiuni) nu puteau exista, totul era 3D + timp, aşadar ca tovarăşi, aveţi puţintică răbdare. Noi creştinii intuiam găurile negre înainte de Einstein (adâncul fără fund). După cum am zis, ştiinţa nu face decât să infirme teorii greşite şi la câte teori solide au fost infirmate, ar fi cazul să învăţăm din greşeli şi să avem mintea deschisă.

Dacă Dumnezeu l-a făcut pe om, aşa cum pe vremea Mântuitorului, evreii nu aveau habar de amerindieni, poate tot aşa şi noi acum nu avem habar de ce poate exista pe alte planete. Ştim doar că, aşa cum acum 2000 de ani, pentru Imperiul Roman marginea lumii era oceanul şi dincolo de ocean un mare semn de întrebare, acum oceanul s-a mutat la câteva milioane de ani lumină.

Biblia şi Sfinţii Părinţi nu ne spun nimic cu privire la alte planete, deci nu putem nici să zicem nu categoric existenţei extratereştrilor, deşi noi creştinii credem oricum în existenţa cel puţin 9 specii de extratereştri: 9 de îngeri şi la care se mai adaugă legiunile neştiute ale îngerilor căzuţi şi oricum nu suntem chiar atât de curioşi cum sunt alţii. Într-adevăr, aceste “specii” de extratereştri trăiesc în alte dimensiuni ori oamenii abia recent au început să scormonească pe-acolo. Bineînţeles, cu excepţia sfinţilor şi a puţinilor fericiţi care au avut ocazia să îi vadă şi să comunice cu ei.

În concluzie, eu dau şanse mari posibilităţii că dacă extratereştrii există, aceştia ne sunt asemănători, de vreme ce Dumnezeu ne-a făcut după chipul Său pe toţi. Vor exista bineînţeles particularităţi aşa cum locul a schimbat şi schimbă fiecare popor şi despărţindu-ne de Adam, ramuri din ramuri s-a ajuns la varietatea din ziua de azi.

Părintele Tănase, întrebat fiind dacă există extratereştri, cum împăcăm pogorârea, răstignirea, învierea şi propovăduirea cu faptul că acei extratereştri nu au avut parte de toate acestea? Catolicii au rezolvat această întrebare pregătindu-se deja să îi boteze. Vedem şi de aici harul de misionarism (mai bine zis prozelitismul neliniştit al conquistadorilor) pe care îl au catolicii. Pr. Tănase răspunde: dar poate ei nu au cazut şi nu au nevoie ca să se răstignească Hristos şi la ei, poate propovăduirea îngerilor le este de ajuns pentru asemănarea cu Dumnezeu – căci dacă nu spre asemănare, atunci de ce-ar mai fi fost creaţi?

Nu spun că, neapărat, cei de pe alte planete ar fi tot din Adam. Dar de ce am nega? De unde nu ştim că Turnul din Babel nu era deloc un turn ci pur şi simplu omenirea avansase cu mult peste stadiul actual, colonizând deja tot universul? Oare chiar atât de gravă să fi fost iniţiativa oamenilor de a face un turn încât Dumnezeu să le încurce limbile doar pentru asta?

Şi au zis iarăşi: “Haidem să ne facem un oraş şi un turn al cărui vârf să ajungă la cer şi să ne facem faimă înainte de a ne împrăştia pe faţa a tot pământul!”
5. Atunci S-a pogorât Domnul să vadă cetatea şi turnul pe care-l zideau fiii oamenilor.
6. Şi a zis Domnul: “Iată, toţi sunt de un neam şi o limbă au şi iată ce s-au apucat să facă şi nu se vor opri de la ceea ce şi-au pus în gând să facă. (Facerea 11, 4-6)

Dacă luam versetele acestea mot-a-mot, înseamnă ca Dumnezeu credea că oamenii pot face un turn al cărui vârf urma să ajungă la cer. Dar cerul de aici, este oare cerul fizic? Sau poate este un alt tip de cer (a n-a dimensiune), aşa cum nici cerul din Facere nu este cerul nostru şi aşa cum nici gradina Raiului poate nu e doar o grădină. Nu am în bagajul lecturilor tâlcuiri cu privire la Turnul Babel, deci tot ce zic sunt speculaţii personale. Mi se pare însă hilar un articole online care tratează împotrivirea lui Dumnezeu la construcţia turnului drept polemică împotriva urbanizării. Desigur că nu de urbanizare sau de atingerea cerului de către turnul oamenilor se temea Dumnezeu şi cu siguranţă principalul risc era capcana orgoliului cu privire la ambiţioşii constructori – “să ne facem faimă înainte de a ne împrăştia pe faţa a tot pământul”. De ce însă Dumnezeu, prin gura lui Moise, atenţionează şi riscul că “nu se vor  opri de la ceea ce şi-au pus în gând să facă”?

Poate însă că turnul din Babel era un instrument de descifrare a legilor fizice care guvernează lumea fizică şi oamenii de atunci ar fi reuşit folosind acest instrument să treacă hăul de netrecut între lumi şi să descopere taine mari, care i-ar fi umplut de mândrie şi i-ar fi apropiat periculos de starea de autosuficienţă şi orgoliu din care au căzut dracii. Dacă erau în stare de asta, poate călătoriile intergalactice erau ceva obişnuit şi marginile pământului nu se referă deloc la Planeta Terra … Iar amestecarea limbilor este poate doar diminuarea unor puteri pe care oamenii înainte de Turnul Babel le aveau. Să nu uităm că Adam avea o ştiinţă cu mult peste ceea ce putem noi înţelege, cunoscând firea lucrurilor, înţelegând deplin toată creaţia lui Dumnezeu. Admiraţia grădinii raiului este doar un mod de a ne explica starea în care se afla Adam şi relaţionarea cu Dumnezeu. Gradina este de fapt toată creaţia, varietatea şi frumuseţea vegetaţiei este tot universul, animalele sunt toate făpturile, din totul universul. Plimbarea prin grădina şi admirarea acesteia de Adam, poate însemna continua străpungere a tainelor creaţiei, admiraţia frumuseţii şi extazul în faţa descoperirilor, din ce în ce mai mari ale creaţiei. Adam nu putea să ignore stelele, dacă lumea ar fi fost aceeaşi ca acum şi mintea lui ca mintea noastra. Trăind în grădina raiului, Adam ar fi vâzut stelele. Şi cum putea oricând să vorbească cu Dumnezeu, L-ar fi întrebat şi ar fi aflat. Curios fiind, – căci era ca noi, nu? – L-ar fi întrebat pe Dumnezeu ce sunt stelele, cum e pe acolo şi poate L-ar fi rugat să îi arăte. Cu greu putem concepe ca Adam avea altceva interzis decât fructul oprit, care oricum are legătura mai mutl cu relaţionarea faţă de poruncile lui Dumnezeu, nu cu interacţionarea cu o anumită materie, care ar fi fost cumva rea, care urma să aducă consecinţe rele pentru Adam. Toate erau bune la început şi încă şi în rai, deci frucul oprit – ce însemna în fapt acesta – este totuşi o taină încă nedesluşită pe care o vom cunoaşte când vom vedea deplin, ca şi pe toate celelalte.

Oricât de bune ar fi fost roadele din Rai, Adam s-ar fi săturat de ele, căci omul este făcut pentru a descoperi şi a se bucura de nou. Roadele pomilor din rai poate erau noi şi noi taine pe care Adam le descoperea contemplând creaţia, plimbându-se prin mijlocul el. Îl scotea Dumnezeu pe Adam la plimbare şi din când în când I se alătura şi El?

Iar când au auzit glasul Domnului Dumnezeu, Care umbla prin rai, în răcoarea serii, s-au ascuns Adam şi femeia lui de faţa Domnului Dumnezeu printre pomii raiului. (Facerea 3,8)

Se plimba Dumnezeu prin rai, la răcoarea serii? Muncise toata ziua şi acum se relaxa? (Doamne, iartă-mă!). Desigur că nu, povestea facerii este o translatare la nivelul intelectual al omului căzut al unor fapte şi evenimente extraordinare, dincolo de posibilităţile noastre de înţelegere. De la Adam încoace, multe păcate s-au făcut şi multe căderi după căderi şi omul se află într-o continuă involuţie, pierzând din înţelegerea sensului vieţii, tainelor lui Dumnezeu, uitând acel limbaj al iubirii, acea tehnică de comunicare care îi permitea să fie în permanenţă în dialog cu Dumnezeu, este firesc că Dumnezeu ne vorbeşte în astfel de metafore, din care măcar dacă nu înţeţegem pe cele delpine, putem extrage învăţăturile.

Ce zic eu însă! Mintea curăţită înţelege tainele din spatele cuvintelor, chiar atât de simple şi necuprinzătoare cum ni s-ar părea minţii noastre raţionale, căzute, alunecoase dar mai ales obişnuită cu întunericul, cu opacitatea materiei în care suprafaţa unui lucru este singurul plan pe care îl pătrundem şi nici măcar acest plan nu îl vedem cum este ci transportat pe retina cu ajutorul luminii, suportând deci încă o alterare, trecând apoi prin procesele gândurii (percepţii, concepualizare, recunoaşterea formelor, memorizare, comparare) unde iarăşi predispus falsificării. Ori dacă lucrurile nu le putem vedea, cum să înţelegem rosturile, legile universului, perspectivele, poruncile etc.?

Plimbarea lui Adam, starea edenică nu însemna altceva decât fericirea, lipsa oricăror neajunsuri, oricăror pericole, oricăror griji. Poate o imagine mai apropiată de înţelegerea omului de azi, în special a consumatorului de filme SF, raiul era cam ca în StarTrek, pe nava Enterprise, în misiunile paşnice de explorarea a unversului. Oamenii aveau de toate: mâncau ce vroiau, se distrau în holodeck, descopereau lumi noi, cunoşteau noi civilizaţii şi anti-materia (combustibilul) nu se termina niciodată.

Dacă extratereştrii există, în lumea noastră tri-dimensională (căci în altele ştim deja că sunt), ei sunt fie căzuţi, fie rămaşi în ascultare, cum ar fi fost poate Adam în Eden, păzind grădina. În ce măsura materia i-ar mai putea ajuta pe ei în procesul de asemănare cu Dumnezeu este însă un mare semn de întrebare. Materia pentru noi, cel puţin aşa cum o vedem la nivel micro (cutremure, erupţii, inundaţii) dar şi la nivel macro (explozii de stele, ciocniri de galaxii, găuri negre) este extrem de periculoasă şi puţin propice supravieţuirii. Poate însă că în starea de ascultare, o făptura similară omului, dar care nu a căzut domină materia şi sfinţii ne-au arătat asta.

Dacă extratereştrii există şi sunt căzuţi, poate că catolicii nu sunt chiar atât de exageraţi în expectativa botezării lor, aşa cum nici pe pământ Vestea cea Bună nu a fost dată la toţi o dată şi ştim că răspângirea Evanghelile la toate neamurile se va fii terminat abia în proximitatea sfârşitului. Conform Apocalipsei, cerurile se vor strânge precum un sul de hârtie, deci universul întreg va fi transformat. Aşadar, dacă nicăieri în Biblie nu se spune nimic de extratereştri, iată că putem deduce că Apocalipsa va însemna sfârşitul şi pentru ei.

~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~

UPDATE 10 MARTIE 2016

Sunt surprins de interesul ridicat de acest articol, sincer nu ma asteptam si daca stiam ca exista interes, incercam sa fiu mai coerent. Pe scurt, eu am vrut doar sa lansez ipoteza ca nu avem nimic care sa nege posibilicatea ca daca extraterestrii exista ei sa fie exact ca noi, poate putin mai alterati (de exemplu pielea verde sau albastra). Din ce a descoperit deocamdata stiinta si din paralele istorice cu descoperirile geografice, aceasta ipoteza nu o vad deloc exclusa.

Se intelege ca teologic este mult de discutat si cu totul peste cunostintele noastre, de aceea nici nu am facut altceva decat sa pun cateva semne de intrebare, care multe au primit raspunsuri interesante si de folos zic eu intr-unele comentarii.

31 comments

 • Nu as zice sa-l punem la zid pe Gheorghi sau altii care sustin teorii contra evidentei stiintifice. Pana la urma, perceperea vietii si a mediului inconjurator este un proces subiectiv. Unora viata li se pare frumoasa, altora urata; unora pamantul li se pare rotuns, altora plat. Important e ca cei care inoata impotriva curentului sa-si asume riscul de a fi marginalizati fara sa se supere. Mai ales de cand avem sateliti spatiali care pozeaza Pamantul din toate directiile: daca americanii ar fi ascuns secretul ca pamantul e plat, cu siguranta rusii, chinezii, francezii sau altii ar fi dat-o pe goarna. Culmea e ca sfericitatea Pamantului a fost demonstrata de Eratostene prin sec. IV i. Ch. Iar marinarii medievali o cam banuiau, pentru ca pe intinderile nesfarsite ale marilor, ei vedeau din zare aparand mai intai catargul navelor si apoi nava intreaga; de aceea si statea cocotat un observator pe catarg, ca sa vada inaintea celor de pe punte ce se apropia de ei.

  Biserica trebuie sa aiba un raspuns teologic si pentru problema ET atunci cand ea risca sa devina o dogma care pune in pericol sufletele oamenilor.

  Daca se vor descoperi planete cu viata primitiva si oamenii vor dori sa plece la multi ani lumina sa le cerceteze, tot se vor lovi de barajul sugerat de E=mc2. Omul nu rezista mult in imponderabilitate, s-a vazut ca cei intorsi de pe Statia Spatiala dupa cateva luni de sedere s-au flescait foarte mult. Dupa cativa ani de stat in spatiu, cu toata gimnastica lor, cred ca cor deveni moluste, meduze. Asta daca rezista radiatiilor care trec de scutul navei. Pentru a surmonta toate aceste probleme, stiinta trebuie sa faca nu salturi, ci schimbari de paradigma: depasirea vitezei luminii de cateva sute de ori, gravitatia artificiala, scuturi impotriva radiatiilor solare etc.

  Ramane de vazut daca Dumnezeu, care deschide omului usi usor-usor ca sa poata descoperi lucruri noi, va descoperi mai multe usi, sau va lasa omul prizonier propriei entropii. De multe ori, cand vad cate o masina luxoasa si-mi lasa gura apa sa am si eu una, ca vulpii care nu ajungea la struguri, imi vine gandul ca a avea o astfel de masina e ca si cum n-as avea picioare si m-as intalni cu Dumnezeu: in loc sa-I cer picioare, sa-I cer cel mai tare carut de invalizi. Asa si cu masinile de lux: omul poate, cu Duhul Sfant, sa ajunga instantaneu oriunde, cum calatorea diaconul Filip in Faptele Apostolilor (episodul botezului famenului reginei Candachia). Iar eu imi doresc sa merg cu masina, in loc sa caut si sa cer Duhul Sfant.

  Cam la fel si cu navele spatiale: Duhul Sfant ne-ar putea duce si pe alte planete, dar noi vrem sa ne chinuim cu Trabanturi spatiale. Ne-o fi de folos?

  PS: Sfantul Andrei cel Nebun intru Hristos a facut si profetii neimplinite. Nici el nu era infailibil, om era si putea gresi. Este greu sa discerni intre ce este simbol (râul care tine pamatul la imbinarea orizontului; apa este un simbol al Duhului, ori noi stim ca Duhul tine Universul, de aceea si psalmistul a zis “cel ce intinzi pamantul pe ape”) si ce este material intr-o rapire duhovniceasca. Cartea Daniel este elocventa, cat de greu ii era profetului sa priceapa ceea ce vedea. Nici cei care spuneau ca atunci cand va cadea Constantinopolul va veni sfarsitul lumii n-au nimerit-o. Nici pustnicii din Rarau care spuneau ca in 2011 va fi varsare de sange in Romania. Dumnezeu tine vremurile in stapanirea sa si vrea sa vina ca un fur.

 • Dacaimi este permis – ultima interventie:
  Cine se daruieste stiintei are sansa foarte indepartata sa afle ca toate vin si sint de la Dumnezeu. Fiindca nu se “vede” din ecuatii si nu se eupune experimentelor, nu se obiectiveaza dupa “voia” omului de stiinta.
  Pana atunci si pentru toti exista doar idolatrie si egocentrism manifestat sub “credinta” ca omul poate afla tainele Creatorului – atitudinea invatata de la Diavol care l-a indemnata sa afle si el omul…..
  Nu poti crede in Dumnezeu si sa nu fii geocentrist.
  Geocentristul nu crede in “mama-pamant”, in “Gaia”… si nu celebreaza lumina, pamantul, femeia… ci doar pe Dumnezeu – Treimea cea Adevarata si pe Sfintii sai.
  Asa cum este un adevar si sint nenumarate ne-adevaruri, asa este si cu Creatia – este una.
  Orice fel de cercetare cu mintea omeneasca este ratacire si inselare cand contravine Teologiei Crestine, adica Ortodoxa. O fi parand logica dar si nebunul are logica lui; o fi parand rationala dar ratiunea umana nu acopera, nu desluseste ce nu se poate rationa – viata, sufletul, Dumnezeu.
  Repet pentru cine are urechi de auzit: stiinta (si nu numai!) si-a luat stindard filozofia hinduista si se straduieste sa ii valideze ipotezele si parerile.
  L-au gasit pana si pe Tesla sa fie aratat ca l-a influentat asta!
  … uitati-va la CERN (si la ONU!) ce statui si-au instalat cu zeitati (demoni) hindusi; cititi cu detasare “explicatiile” mecanicii cuantice…. impresii confuze, in ne-gasire de justificare sau exprimare matematica…. un fel de poeme aritmetice, fara obiectivare in realitate.
  Observati politicile de schimbare “stiintifica” a societatii si individului – yoga, yoga, yoga dar “tradusa” in termeni stiintifici.
  Aceasta ofensiva pseudo-scientifica, scientista (centrata pe ipoteze de dragul ipotezelor, ne-verificabile) se vede si in educatie (de-personalizare si … dezvoltare personala), in comunicare (hipnoza-sugestionare = NLP), in auto-devenire (self-esteem, psihanaliza/puteri “ascunse”… de fapt egocentrism), in mass-media – reincarnari, multiplicari, nemurire, etc. ei bine astea se sprijina pe paganismul asiatic, al divinitatilor demonice.
  Nu uitati ca Jung C. a “tradus” yoga (fiozofia) in pasihanaliza… si a influentat nenumarati oameni de stiinta.
  Nu stiti oare ca britanicii din India au avut inte ei si teologi, juristi, literqati… ei au facut tranzitia de la hinduism la spiritualitati noi, neo-protestante care sint majoritare in SUA, Canada, Australia… si in Europa Apuseana.
  Scoala materialista este corupta de astfel de teorii fiindca au o baza comuna – impotrivirea sau negarea lui Dumnezeu.
  Poate aflati mai multe citind din “Hronograf” dar si din “Cronologia” Parintelui Badulescu.
  ……
  “daca pe pamant mai sunt oameni, de ce nu ar fi si pe alte planete”
  FIINDCA ASA A CREAT DUMNEZEU – UN PAMANT SI UN CER.

 • Admin, tu esti baiat serios? Ce sunt balivernele astea cu extraterestrii? Ai vazut tu vreun parinte contemporan preocupat de asemenea idei?
  Daca ar exista extraterestrii toata unicitatea omului si toata minunea din creatia lui DUMNEZEU AR DEVENI DESUETE. Te ratacesti cu aceste idei, la fel cu iudeii care intrebau a cui va fi sotia care o avusesera de sotie toti cei sapte frati.
  Pur si simplu nu puneau problema bine. De vreme ce nu s-a descoperit nici-o forma de viata in afara pamantului, e cam putin probabil sa fie extraterestrii pe undeva. Iar mantuirea noastra tine de dragoste, nu de numarul de nucleii ai neutronului( cum am zice).

  • orice intrebare legitima a stiintei nu poate fi baliverna; viata in afara pamantului nu prea avea cum sa se descopere la ce tehnologie avem deocamdata, sfintii parinti nici nu stiau ca exista alte planete; in curand vor exista telescoape in spatiu de 1000x mai puternice decat ce avem acum si nu este deloc exagerat daca se vor gasi planete similare cu pamantul, de unde este evident care e urmatoarea intrebare; deja au fost descoperite sute de planete similare cu pamantul ale caror atmosfere urmeaza sa fie analizate;

   unicitatea omului nu este deloc batuta in cuie si nu ar umbri cu nimic minunile creatiei, ba poate chiar din contra; de asemenea, pe alte planete inca nu stim daca nu cumva exista tot oameni, ca noi – asta am explicat de ce

   evident, existenta sau inexistenta extraterestrilor nu are nici un efect asupra mantuirii noastre, asa cum existenta sau inexistenta amerindienilor sau a mayasilor nu avea nici un efect asupra mantuirii primilor crestini – problemele erau cu totul de alta natura;

   insa frumusetea creatiei si cercetarea tainelor materiei nu fac decat sa ne apropie de Dumnezeu: “cerurile spun slava lui Dumnezeu”; existenta altor fiinte pe alte planete, ar fi inca un ecou al acestui verset si probabil crestinii din acele vremuri cand se vor fi descoperit fiinte pe alte planete, vor spune: iata ca Biblia deja spunea de extraterestrii; extraterestrii spun Slava lui Dumnezeu, nu doar stelele si planetele

 • nu incurajez trolli care vor sa dezbata despre geocentrism aici; rog vedeti formul de pe hexaimeron, singurul site geocentrist in limba romana: http://hexaimeron.ro/smf/index.php

 • Pr. Serafim Rose este UN parinte si nu reprezinta VIZIUNEA ortodoxa. Biserica in general este rezervata cu privire la descoperirile stiintifice, in sensul ca este de acord mai tot timpul cu ceea ce spun oamenii de stiinta seriosi, nu neaga aiurea si nu le ataca descoperirile.

  De altfel, sa te opui stiintei, sa spui ca 1+1 nu face 2, este absurd cata vreme nu ai un dialog si o explicatie de ce tu crezi altfel. Este absurd si nepotrivit sa spui: Biblia spune ca 1+1 face 2, cand Biblia nu spune asa ceva.

  Intorcandu-ne la Pr. Serafim Rose, din pacate cei care l-au citit, i-au citit mai mult citatele, drept pentru care le recomand sa citeasca toata cartea cu talcuirea la Facere. Pr. Serafim trata fenomentul “observatiilor” si “OZN-ului”, ceea ce tine de sociologie si patologie. Eu am incercat sa incadrez ideile mele in contextul stiintei serioase. In ciuda a ceea ce cred unii citatori ai Pr. Serafim Rose, exista oameni de stiinta care analizeaza planetele extra-solare. De ce fac ei asta? Deoarece intrebarea daca suntem singuri in univers este una cat se poate de serioasa si cinstita si la care nu s-a dat inca un raspuns definitiv. Sunt nenumarate teorii si ipoteze, ca sa nu mai zic de pareri si convingeri.

  A ne incadra in categoria celor care au convingeri ferme ca nu exista extraterestri (ca de altfel a ne incadra in orice categorie) ar fi ideal sa o facem aducand explicatiile si argumentele noastre. Din viziunea ortodoxa, eu contest ca reiese clar ca omul este constrans la planeta Pamant, caz in care astept argumente sub forma de recomandari de lecturi nu fragmente de citate si linkuri youtube.

  Cu privire la geocentristi, cum am respect fata de toti oamenii care au o idee si sunt obsedati de ea, sunt interesat ca fenomenologie, cum gandesc ei, ce argumente au, cum de ignora evidenta. Observandu-i pe cei “bolnavi”, putem sa ne ferim sa nu facem si noi la fel ca ei. Pare un fel de anatomopatologie sociala si inteleg daca vi se pare ciudat. O sa revin poate cu un articol si despre geocentrism.

  • admin, nu ar fi fost nedrept din partea lui Dumnezeu să vină DOAR pe Pământ, şi să se întrupeze dintr-o ,,simplă” fecioară, şi să fie răstignit NUMAI pt mântuirea noastră (a tuturor pământenilor) ??? De ce nu ar fi făcut aceasta şi cu toţi extraTERREştrii. Ar mai fi fost un Dumnezeu multmilostiv şi multmilosârd faţă de toţi locuitorii universului ???

   • da, imagineaza-ti alte planete cum sunt si alte continente; indiferent de cat timp a trecut de la venirea Mantuitorului, chiar si in ziua de azi mai sunt oameni la care nu a ajuns inca Vestea cea Buna; daca pe pamant mai sunt oameni, de ce nu ar fi si pe alte planete;

    de altfel, despre pagani stim ca vor fi judecati in legea proprie, legea constiintei lor; fiecare civilizatie are samburele revelatiei si un criteriu moral care presupune un efort sincer din partea oricarei fiinte umane pentru a-l indeplini; in general insa despre pagani, noi trebuie sa nu ne preocupam de cum ii va mantui Dumnezeu, este treaba lui Dumnezeu ce va face cu ei; pana la propa contrarie, extraterestrii (daca exista) sunt pagani;

    nu stim cum revelatia lui Dumnezeu functioneaza pe alte planete, poate cativa sfinti deja au calatorit pe alte planete si le-au transmis si lor vestea cea buna, de ce nu? cu ce ar contrazice iubirea lui Dumnezeu aceasta teorie?

    un alt gand care nu m-am gandit sa il pun inainte este urmatoarea intrebare: oare in absenta Jertfei Mantuitorului care a fost punctul de pornire al civilizatiei umane CONSTRUCTIVE si a eliminat factorul AUTODISTRUGATOR specific TUTUROR civilizatiilor anterioare, oare mai poate supravietui omenirea? oare Marte de exemplu, nu a ajuns cum este tocmai din autodistrugerea sociala, similara multor civilizatii de pe pamant care au disparut fara nici o explicatie, prin factori interni destul de clari pentru noi crestinii? Ma refer la cei care aduceau jerfte proprii copii, la cei care lacomia si rautatea erau exacerbate si se mancau efectiv intre ei, si de ce nu, chiar la lumea contemporana care nu e greu sa prevedem ca daca nu se va intoarce la Hristos se va autodistruge intr-un mare razboi nuclear

 • Parintele Serafim Rose zice ca extr. sunt demoni. Subscriu.

 • Eu sunt surprins de cum un articol despre integrarea teologica a existentei extraterestilor a reusit sa colecteze atatia amatori de bazaconii gen pamant plat, pamant plat, pamant gaurit, pamant stationa, etc.
  Sau nu?

  La fel de bine nu putem exclude total ca ei sa aiba capul mare, membrele subtiri, sa se hraneasca cu cutii de bere si sa faca disectii pe oameni.
  Dovezi in acest sens sunt la fel: zero.

 • Sunt surprins de interesul ridicat de acest articol, sincer nu ma asteptam si daca stiam ca exista interes, incercam sa fiu mai coerent. Pe scurt, eu am vrut doar sa lansez ipoteza ca nu avem nimic care sa nege posibilitatea ca daca extraterestrii exista ei sa fie exact ca noi, poate putin mai alterati (de exemplu pielea verde sau albastra). Din ce a descoperit deocamdata stiinta si din paralele istorice cu descoperirile geografice, aceasta ipoteza nu o vad deloc exclusa.

  Se intelege ca teologic este mult de discutat si cu totul peste cunostintele noastre, de aceea nici nu am facut altceva decat sa pun cateva semne de intrebare, care multe au primit raspunsuri interesante si de folos zic eu intr-unele comentarii.

 • Iertaţi-mă, mă bag şi eu în seamă pe acest blog.
  Gheorghi a spus destule lucruri importante (cam tot ce se putea spune) mai sus.
  Eu vreau doar să adaug că printr-o întâmplare am dat de o teorie privind forma Pământului pe care Domnul ne-a creat. Cercetez aceste lucruri de vreo 6 luni şi am ajuns la concluzia că cei care au făcut aceste verificări sau constatări au dreptate.
  Ar fi f mult de scris, aşa că mă rezum să postez mai jos nişte link-uri + frânturi din corespondenţe pe mail. Vă rog pe toţi care citiţi aceste rânduri să nu luaţi nimic de bun până nu verificaţi bine. Chiar mă interesează părerea a cât mai mulţi oameni despre aceste lucruri. Poate reuşim să formăm şi noi un grup care să împrăştie aceste idei la tot mai mulţi oameni în ideea de mântuire a cât mai mulţi. Iar ideea de bază care este în spatele realităţii actuale este de a-L ascunde pe Dumnezeu cât mai mult de ochii oamenilor prin Big-Bang_uri, galaxii, univers în expansiune ş.a.m.d.
  Din păcate, toate materialele sunt în lb engleză. Vă doresc spor şi răbdare:

  http://enclosedworld.com/videos.html
  https://www.youtube.com/watch?v=P5LzJrVKmBk
  https://www.youtube.com/watch?list=PLltxIX4B8_URNUzDE2sXctnUAEXgEDDGn&v=T8-YdgU-CF4
  https://www.google.ro/search?q=admiral+richard+bird&ie=utf-8&oe=utf-8&gws_rd=cr&ei=qfhqVqXWK8W9sQG63ZqQBg#q=admiral+richard+byrd
  https://www.youtube.com/watch?v=tzWHqooAJtM
  https://www.youtube.com/watch?v=nR2q3ifFcN8&app=desktop
  https://www.youtube.com/watch?v=Lfkta0IT26w&app=desktop
  https://www.youtube.com/watch?v=kTnQwXOTh_A&app=desktop
  https://www.youtube.com/watch?v=PZLf52DQjPc
  https://www.youtube.com/watch?v=qKdZQA9tA3E&app=desktop
  https://www.youtube.com/watch?v=SIsCV545IpY&app=desktop
  https://www.youtube.com/watch?v=lOTokjWzcg0&app=desktop
  https://www.youtube.com/watch?v=aaBQeFYerXA&app=desktop
  https://www.youtube.com/watch?v=ERIRHL6b9Vc&app=desktop
  https://www.youtube.com/watch?v=D_zVtsx3wD0
  https://www.youtube.com/watch?v=XugZ9wGnk9M&app=desktop
  https://www.youtube.com/watch?v=LLt5Ylg74pk&app=desktop
  https://www.youtube.com/watch?v=sfMZ9sDXAp0
  https://www.youtube.com/watch?v=sfMZ9sDXAp0
  https://www.youtube.com/watch?v=LEOP45EMY28
  https://www.youtube.com/watch?v=R-5HVFs1hx0
  https://www.youtube.com/watch?v=jB5YwfUcdWI
  https://www.youtube.com/watch?v=OAFKTVd1lF4
  https://www.youtube.com/watch?v=t2Y9R-PO0oo
  http://whotfetw.com/blog/?p=85
  http://whotfetw.com/blog/?p=104
  https://www.youtube.com/watch?v=aqFt0gG9Zu4
  https://www.youtube.com/watch?v=2MLiFk3GUI8
  https://www.youtube.com/watch?v=lozvuBI5Bmg
  recitisem pasajele în care Sf Andrei teologhiseşte şi mi-am adus aminte.
  Sunt, totuşi, nişte lucruri ciudate. Sfântul spune că a luat-o (în duh) spre răsărit, dar eu cred că este ideea de Răsăritul cel de Sus – Soarele Dreptăţii.
  Vocea îngerească spune că şi spre răsărit şi spre apus de va merge nu va afla vreun sfârşit.
  Mă intrigă şi faptul că ,,am văzut foarte curat marginea pământului unindu-se cu marginea cerului”; deci nu e vorba nicidecum de o linie imaginară a orizontului. În plus, într-un paragraf anterior (când vorbea de esenţa soarelui) spunea că este ceva mai mare decât Cetatea Împărătească. Iar dvs mi-aţi spus că aceasta este Constantinopole. Deci am avea un soare de vreo 50 km diametru. Ceea ce ar fi foarte plauzibil, ţinând cont că razele lui filtrate printre norii de dinaintea ploii sau de după, când se răsfiră (iar acest fenomen se observă cel mai bine la mare, după o furtună înainte de asfinţit; sau înaintea furtunii, soarele fiind deasupra la amiază şi până să se compacteze total norii), fac o multitudine de unghiuri diferite cu suprafaţa Pământului (se văd clar). Razele unui soare aflat la 150000000 km nu pot face asemenea unghiuri.
  Iarăşi, coroborat cu Sfânta Scriptură, Pământul este cu mult mai important decât soarele, care a fost făcut în a 4-a zi şi ca să slujească Pământului cu tot ce este pe el.
  etc etc etc
  2 zboruri din Sydney în direcţii aparent opuse (unul spre est celălalt spre vest):

  https://www.flightradar24.com/data/airplanes/vh-oej/#8ecb909

  https://flightaware.com/live/flight/QFA63

  https://www.google.ro/webhp?sourceid=chrome-instant&ion=1&espv=2&ie=UTF-8#q=QF63

  http://info.flightmapper.net/flight/Qantas_QF_63

  Qantas 63
  Duration: 13 hours
  Friday, February 26, 2016
  Distance Direct: 6,857 sm Planned: 6,857 sm
  ________________________________________​___________________________________​_________________

  Qantas 27
  Duration: 11 hours 20 minutes
  Friday, February 26, 2016
  Distance Direct: 7,054 sm Planned: 6,006 sm

  https://www.flightradar24.com/data/airplanes/vh-oeh/#8ecf060

  https://flightaware.com/live/flight/QFA27

  https://www.google.ro/webhp?sourceid=chrome-instant&ion=1&espv=2&ie=UTF-8#q=qf27

  http://info.flightmapper.net/flight/Qantas_QF_27

  ​În + mai e şi planefinder.net
  Pe nici-unul dintre track-ere nu au putut fi monitorizate.
  De notat că avioanele din aşa-zisa emisferă nordică sunt monitorizate şi deasupra oceanelor şi unele chiar trec peste Polul Nord.
  Başca, distanţa în mile şi timpul de zbor sunt enorme pt cum ar fi trebuit să fie pe un glob​

 • Am vrut sa postez si eu link -ul ala 🙂

  Pentru ca totusi, nu inteleg de ce atata risipa de eruditie pentru a incorpora teologic ideea de extraterestri din moment ce nu exista nici macar cea mai vaga certitudine ca ei exista.

  Si o speculatie: daca omul (de pe Pamant) n-ar fi fost singura creatie materiala si inteligenta a lui Dumnezeu, probabil ca nu s-ar mai fi straduit sa o salveze prin Noe.

  “5. Văzând însă Domnul Dumnezeu că răutatea oamenilor s-a mărit pe pământ şi că toate cugetele şi dorinţele inimii lor sunt îndreptate la rău în toate zilele,
  6. I-a părut rău şi s-a căit Dumnezeu că a făcut pe om pe pământ.
  7. Şi a zis Domnul: “Pierde-voi de pe faţa pământului pe omul pe care l-am făcut! De la om până la dobitoc şi de la târâtoare până la păsările cerului, tot voi pierde, căci Îmi pare rău că le-am făcut”.”

  In ceea ce priveste pe gheorghi al nostru care nu stie nici macar ce inseamna timp de expunere la o poza si cum schimba aparentele imaginii dar e “documentat” bine…n-ai sa-l convingi nici daca il trimiti in spatiu sa vada cu ochii lui.

  Ușor conduci pe un netot
  Dar mai ușor pe cel cuminte.
  Pe-un semidoct, nici tu, Părinte,
  Nici zeii cerului nu pot!

  Parada dascălilor
  de Anton Holban

  • Draga Alin,’
   Acum peste 40 de ani ma ocupam cu “foto”…
   In spatiu, ochiul uman primeste radiatiile insa ceea ce este numit “stea” nu radiaza in spectrul vizibil, cat sa isi dea omul seama; se “arde”, orbeste la expunere prelungita, similar cu distrugerea radioactiva – se petrece si nu se vede de catre om.
   Ca nu iti poti imagina fiindca te blochezi mental asta este altceva – te-ar apuca frica sa “vezi” si cu mintea:
   CINE A IESIT IN SPATIU SPUNE CA NU SE VAD!
   POZELE LOR ARATA CA NU SE VAD!
   Poze actuale arata ca in “spatele” a ceva fotografiat… este NEGRU, noapte… “nada” de vazut.
   Se vede Soarele, micut, galben dar nu este semnalizare VIZIBILA cum se vede de pe Pamant.
   Ce este asa greu de inteles?
   Nu se schimba nimic – atomii, radiatiile, localizarea… toate sint aceleasi doar ca tu, ca om NU VEZI! Ai nevoie de “ceva” ca sa le reprezinti vizual.
   Asta face NASA. Nu se neaga existenta a “ceva” ci este alta perceptie, alt inteles al informatiilor.
   Si natura duala unda-corpuscul…. zici ca o poti imagina? Adica o poti “vedea” cu mintea sau e doar asa – un inventar de cuvinte ca in poezia cu care te referi la ce nu pricepi?
   Intyelegi cum se transforma ceva material in ceva ne-material si invers… la nesfarsit?
   Intelegi tu cum arata ne-materialul sau arata a litera greceasca de pe hartie, asa cum i-a trecut cuiva prin cap?
   … Mai e mult pana departe, dragule dar cerceteaza inainte de a da cu barda.
   ——————————-
   Spui: “nu exista nici macar cea mai vaga certitudine ca ei exista”.
   Esti contrazis, si nu de mine – daca as spune ca am vazut sau nu am vazut, nu are relevanta aici.
   Chestiunea (Tema articolului) este “Şi dacă extratereştrii arată la fel ca noi?”
   Nu se [mai] pune problema daca da… sau daca nu…

 • E posibil si ca diavolii / extraterestrii ni se arata ca noi (ca humanoizi adica) din cauza ca vor sa ne faca sa credem ca ei ne-au creat pe noi (dupa asemanarea lor adica).

  Poate asa va veni Antihristul, ca un extraterestru, si va amagi pe multi… Dumnezeu sa ne fereasca.

  Din cate inteleg eu, “chipul si asemanarea” de care vorbeste Biblia nu se refera la aspectul fizic al lui Dumnezeu, Care este duh.

  • aratarile si influentele diavolesti au in primul rand rolul de a altera capacitatea rationala a omului si de a sadi samburele inselarii; multi din cei inselati isi merita “soarta” scormonind pe unde nu trebuie si pregatindu-se pentru a primi inselarea; Doamne-fereste sa fim si noi asa!

   antihrist insa nu va fi extraterestru, cred ca ortodocsii care merg pe ideea asta nu au o intelegere prea clara asupra talcuirilor sfintilor la apocalipsa; din ce stiu eu, antihrist va fi un om simplu, smerit, cuvios, cuviincios, care va aduce o solutie neasteptata si promitatoare intr-o situatie de disperare si mare necaz al omenirii; si iata un scenariu, pornind de la ce traim noi acum, inevitabil mormanul de datorii se va transfera cat mai sus, la nivelul statelor si va urma un mare crash care poate se va lasa cu un mare razboi; antihrist poate va propune un nou sistem financiar echitabil, modern, revolutionar acceptat de toata lumea; la inceput la nivelul statului sau, mai apoi in urma succesului mai multe state vor adera la “noul sistem” dupa care acolitii lui vor incerca “extinderea” sistemului antihristic in toata lumea; cam cum vor acum amernicanii sa le bage democratia cu pumnul in gat tuturor, inclusiv rusilor;

   si apropos de talcuiri: se zice ca anthrist va fi evreu; putini comentatori in lumea de astazi realizeaza ca Israel este statul cel mai avantajat in cazul unui razboi nuclear intre marile puteri: cand se vor fi terminat toate nuclearele americanilor, europenilor, rusilor si chinezilor, Israel o sa fie puterea #1 a lumii pentru ca isi va pastra arsenalul pana la sfarsit; se intelege ca rusii cand vor merge in sud prin Siria si se vor apropia de Israel, evreii vor face “lobby” in SUA pentru intrarea in razboi impotriva Rusiei, si astfel se va putea declansa un razboi nuclear SUA-Rusia in care China va intra mai pe final pentru a participa la masa castigatorilor;

 • iata si o stire proaspata “on topic”: NEW FINDINGS OUT OF UPPSALA UNIVERSITY IN SWEDEN SUGGEST THAT EARTH IS AN INCREDIBLY UNIQUE PLACE – IN FACT, OUT OF THE 700 QUINTILLION PLANETS IN THE UNIVERSE, THERE MAY BE NOTHING ELSE LIKE IT.

  http://newuniversedaily.com/2016/03/08/earth-is-a-1-in-700-quintillion-kind-of-place-study-finds/

  • Ma bucur ca “admin” a citat articolul suedezilor si se poate vedea, mai detaliat ca aceasta concluzie o gasim anterior dedusa, la https://www.youtube.com/watch?v=NNeVBBmYxYk
   Evidence Of Physics For Intelligent Design Showing Evolution As An Oversimplistic Idea Of Fools
   (ei spun “intelligent design” sa evite cuvantul Lord, Dumnezeu pentru a nu fi acuzati de ne-stiinta…)
   Se vede cat de simplist a fost enuntata faimoasa ecuatie a lui Drake de “calculare a numarului lumilor posibile” si de anti-stiintific, de fapt, in ciuda numelor sonore adunate “in secret” pentru un brain-storming…
   Apropos – exista si “Paradoxul lui Fermi”… silentium universi (linistea universului):
   http://www.mixdecultura.ro/2015/12/paradoxul-lui-fermi-si-ecuatia-lui-drake/
   Este sau nu posibil sa existe alte civilizatii? (daca ne intrebam despre … extra-terestri)
   De asta nu mai cotizez anual la SETI de cativa ani – am mai citit cate ceva si am inteles ca arunc banii.

 • Ca orice demers stiintific onest, si cautarea altor panete cu viata va fi confiscata si pusa in slujba ideologiei pe cale sa se nasca. Revedeam recent un documentar despre masina electrica, de cate piedici a avut parte (ex. EV1). Sau fizica cuantica, initial o directie serioasa de cercetare, coafata acum pt public intr-o “platforma-program” pentru new-age-isti (vz. “What the bleep do we know” care promoveaza o intensa focalizare a gandurilor spre un scop si materializarea din nimic a rezultatelor, adica omul = dumnezeu fara Dumnezeu). Sunt convins ca se fac in continuare cercetari foarte avansate, dar finantatorii vor exclusivitate pe rezultate si lasa sa se scurga foarte putin spre public. La fel si in astronomie sau cosmologie. Nu poti face cercetare de top in garajul de acasa, sumele sunt fabuloase si cei care dau banii sunt investitorii. Ma gandesc doar la Stephen Hawking, care la inceput mi s-a parut onest, dar apoi s-a intamplat o schimbare de continut in declaratiile lui: notiunea de Dumnezeu este redundanta, gravitatia putea singura sa configureze Universul asa cum este (citat din memorie). Uita sa precizeze Cine a facut sa existe si gravitatie, sau cum ar fi putut fi gravitatie inaintea aparitiei materiei (admitand ca a fost Big-Bang). S.A.M.D.

  SETI functioneaza de prin anii ’70, fara rezultat. Si-au cam dat seama ca nu vor gasi extraterestrii cu antena si acum schimba nitel directia: in loc sa asteptam sa dea ei peste noi, sa scormonim noi dupa ei. Va mai dura totusi o vreme pentru ca instrumentarul este in continuare rudimentar, cautam in spectrul undelor limitate la viteza luminii. Tahionii inca sunt mai mult teorie. Si atunci ce ne ramane? Parapsihologia. Posibil ca intr-o generatie sau doua de aici sa vina noii guru de care lumea sa asculte cu gura cascata, iar Einstein, Bohr si Hawking sa fie expirati, old-science.

  Inainte de a discuta despre extraterestri, trebuie clarificat conceptul: fiinte materiale dotate cu ratiune. Daca sunt doar fiinte spirituale, nu le va sesiza aproape nimeni, caci de fapt fiintele netrupesti sunt cele pe care le stim din revelatie: ingeri (cazuti sau teofori). Daca ar fi o a treia categorie hibrid intre oameni si ingeri, ar fi absurd sa fie limitati la existenta pe o planeta, fiind necorporali; si mai absurd ar fi sa-i cautam cu telescopul. Cine gaseste extraterestrii necorporali, are o problema serioasa: nu poate convinge pe nimeni ca i-a gasit. Deci extraterestrii pe care-i cauta stiinta trebuie sa aiba corporalitate, ca sa fie constransi (cel putin la inceputul existentei lor) sa locuiasca pe o planeta.

  Ajunsi in acest punct, sa ne intoarcem la revelatia crestina: omul este coroana creatiei. De aici, rationamentul se bifurca:
  -extraterestrii nu sunt oameni si pica revelatia (varianta pe care nu o iau in seama, pentru ca ar insemna ca omul nu este coroana creatiei si exista si alte “coroane” ale creatiei care poate nici n-au cazut in pacat; dar asta inseamna ca nu se justifica nici macar ideea caderii lumii intregi odata cu caderea protoparintilor, caci ar fi altii care n-au cazut, lucru fals, caci lumea a cazut in robia mortii si a stricaciunii. De aici reiese inca o consecinta absurda, ca si ET au nevoie de mantuire ca si noi, printr-o intrupare a lui Dumnezeu, lucru imposibil deja pt argumentul de mai jos).
  -extraterestrii sunt oameni.

  Daca ar exista oameni pe alte planete (cum zici tu, ca turnul lui Babel ar fi fost o chestie care ajuta oamenii la calatorii spatiale), inseamna ca acesti oameni-ET sunt descendentii lui Adam, cazuti si ei in pacat. Deci au si ei nevoie de o intrupare a lui Dumnezeu pe plan local, fiind evident ca nici ei nu pot birui barierele astronomice de distanta inter-solare in starea spirituala cazuta in care se afla.

  Dar Hristos S-a intrupat deja, iar trupul indumnezeit deplin dupa Moarte-Inviere-Inaltare se afla in Sfanta-Sfintelor (sanul Sfintei Treimi) unde va sta pana la A Doua Venire. O noua intrupare nu va mai fi, caci ar insemna sa faca ceva redundant si sa duca iar un trup (sau mai multe) in Sfanta Treime, ceea ce ar insemna de fapt o renuntare la sau cel putin o despartire provizorie de trupul actual. Hristos va veni a doua oara in lume cu actualul si singurul Sau trup, iar aceasta venire va fi simultana cu o injectie masiva de energie divina in materie care o va indumnezei instant. Cam cum ar fi cand introducem un fierbator in ibric si fierbe apa de la caldura lui. Potrivit Sinodului IV Ecumenic, firile dumnezeiasca si umana sunt unite in Hristos nedespartit, adica irevocabil. Deci cand ne gandim ca in alta parte se mai intrupeaza Hristos ca sa mantuie si pe altii, cadem in erezie. Cand afirmam ca mai sunt alte fiinte trupesti rationale (dar nu oameni), contrazicem revelatia. Iar cand afirmam ca mai sunt oameni care nu au cazut, afirmam ca Dumnezeu a facut mai multi Adami, ceea ce face inutila intruparea lui Hristos, caci putea Dumnezeu sa indumnezeiasca creatia direct prin aceia necazuti (Hristos nu mai este noul Adam care nu a cazut si care a restaurat firea umana).

  As scrie ami multe, dar locul nu-mi permite o argumentare mai ampla. Nici telefonul de pe care scriu 🙂 Voi aduce ca citat doar pe Sf. Ap. Pavel, din cea mai dogmatica scriere a sa, Ep. catre Evrei, cap. 9, vv. 24-28 cu accent pe v. 26:

  24. Căci Hristos n-a intrat într-o Sfântă a Sfintelor făcută de mâini – închipuirea celei adevărate – ci chiar în cer, ca să Se înfăţişeze pentru noi înaintea lui Dumnezeu;
  25. Iar nu ca să Se aducă pe Sine însuşi jertfă de mai multe ori – ca arhiereul care intră în Sfânta Sfintelor cu sânge străin, în fiecare an.
  26. Altfel, ar fi trebuit să pătimească de mai multe ori, de la întemeierea lumii; ci acum, la sfârşitul veacurilor, S-a arătat o dată, spre ştergerea păcatului, prin jertfa Sa.
  27. Şi precum este rânduit oamenilor o dată să moară, iar după aceea să fie judecata,
  28. Tot aşa şi Hristos, după ce a fost adus o dată jertfă, ca să ridice păcatele multora, a doua oară fără de păcat Se va arăta celor ce cu stăruinţă Îl aşteaptă spre mântuire.

  Deci, in concluzie, ma raliez parintelui Serafim Rose, ca tot ceea ce tine de ET sunt lucruri dracesti, iar cand stiinta le va proclama ca oficiale, vom fi in pragul sfarsitului. Ne este foarte folositoare si viata Sf. Ioan Evanghelistul (26 sept.) ca sa intelegem ce lucrari si ce aparenta de corporalitate cor avea dracii in zilele de pe urma, cand Dumnezeu va ingadui iar inselaciunii sa lucreze in lume cum s-a mai intamplat. Chinops se ridica in aer, scruta adancurile marii si disparea instant dintr-un loc si aparea in altul. Adica realiza performante de neatins cu tehnica moderna. Nu mai zic de invierile de morti, care s-au dovedit a fi regii dracesti, caci “inviatii” erau de fapt tot draci cu aparenta de corporalitate, identici la infatisare cu adevaratii decedati pe cand traiau. Asta pana cand Sfantul Ioan lega dracii cu cuvantul rugaciunii de nu mai putea misca aia un pai.

  Observam ca productiile hollywoodiene propovaduiesc in ultimii ani trezirea si utilizarea supra-puterilor in exact acelasi mod precum odinioara vrajitorul Chinops (inclusiv mult-laudatul Star-Varza). Ne incanta mintea, lipsita de vigilenta (trezvie) si har, pregatindu-ne psihic sa primim minunile inselatoare cand le vom vedea aievea savarsite de 666-ist.

  Insistenta cu care se apasa pe aceasta pedala arata ca ar fi mai aproape ceasul decat credem. Nefartatii deja au devenit nerabdatori la apropierea ceasului lor de glorie. Rautatea pe care ei o varsa in lume foarte insistent face ca harul sa se indeparteze din ce in ce mai mult si lumea sa devina din ce in ce mai stravezie pentru ei. Si mai opaca pentru ingeri. Adica dracii isi vor face de cap si ingerii se vor retrage usor-usor, alungati de liberul nostru arbitru pervertit. Si nu doar oamenii vor innebuni, ci intreaga lume o va lua razna, caci ingerii erau cei care o tineau in buna-ordine (in modul aratat in “Ierarhia cereasca” a sf. Dionisie Areopagitul). Dracii nu au posibilitatea sa organizeze creatia, ei doar destabilizeaza. De aici si dezastrele pe care le vedem insirate in cartea Apocalipsei pentru vremurile din urma.

  Dumnezeu sa ne pazeasca de inselare !

  • Multumesc pentru raspunsuri si in primul rand pentru intentie – dialog argumentat spre intelegere.
   Nu este valida logica dupa care geocentrismul este … desuet ori incorect.
   Tot “relativismul” se refera la relatia “dintre”… si nu la starea absoluta a unei dintre parti, “observatorul” si “observatul” (subiectul observarii).
   Cand spui… “viteza de DEPLASARE a Pamantului fata de Soare…. inseamna exact acelasi lucru cu a spune “viteza de deplasare a Soarelui fata de Pamant”, macar dupa semnificatia cuvintelor si a regulilor mecanicii ceresti (celeste, astronomice).
   In fine, exista si experimente si calcule suficiente care sa arat ca dezvoltarea mecanicii einsteinien s-a facut prin ignorarea a ceea ce explica mai bine (sa nu spun eu, corect) atat proprietatile luminii cat si ale electricitatii. Nu sint insa de folos “directionarii iezuite – anularea semnificatioei de unicitate a Creatiei prin om si Pamant.
   “By removing Earth from the motionless center of the Universe, these dark philosophers (Copernicus, Kepler, Newton, Galileo, Einstein) have moved us physically and metaphysically from a place of supreme importance to one of complete nihilistic indifference.
   If the Earth is the center of the Universe, then the ideas of God, creation, and a purpose for human existence are resplendent. ”
   ————
   Este sanatos sa discernem – credem Teologia sau credem Stiinta fara Dumnezeu?
   Fiindca de la Iluminsim incoace, acesta este sensul de dezvoltare a Stiintei – oricum, oriunde… fara Dumnezeu; un fel de stiinta de dragul stiintei, sa cum s-a ajuns la filozofia hinduista ca substitute de “intelegere” a tot si a toate… dar si la stiinta care sa distruga omul prin promovarea minciunii descoperirilor “revolutionare” de substituire a “viului” cu noi tehnologii, evident apartinand regnului materiei ne-vii.

 • Daca vorbim de stele…. ele nu sint corpuri si nici mase “arzand” la temperaturi foarte inalte, asta este o ipoteza devenita dogma.
  De fapt, iesind din atmosfera cosmonautii au constatat ca nu se vede nici o stea – un “banut” galbior- – Soarele si atat.
  NASA a publicat catalog cu imagini din sptiu… insa nici iuna nu este obtinuta in spectrul vizibil… fiindca NU SE VAD.
  Caytati pe ‘ net poze din spatiu, mai vechi si chiar noi dar fara “prelucrare” – de exemplu de la saltul austriacului cu parasuita… De la IIs este amestecat – cu si fara stele… convingeti-va!
  … Pentru a “vedea” ceva au trecut la echiparea cu lentile cu difractie ca sa “materializeze” semnale luminoase, perceptibile de ochiul uman.
  In conditiile in care stelele exista dar nu sint, ard fara sa “friga”… a cauta galaxii este o intreprindere paranoica, oricat de “serios” se manifesta.
  Sa nu uitam ca inventarea sistemului heliocentrist a fost o cerinta religioasa, de a elimina omul si mediul sau – Pamantul din centrul Creatiei, de a anula taina Creatiei.
  Cine “facea” stiinta in urma cu 500 de ani?
  Cine platea “salariu” oamenilor de stiinta si avea puterea legii?
  Biserica… In Apus, papalitatea hotara ce e drept si ce nu e drept, … ce e “corect politic”.
  Omul obisnuit, cum sintem si noi! nu are mijloace sa verifice, sa se convinga.
  Omul de stiinta din ultimii – sa zicem – 200 de ani nu are viata, suflet, Dumnezeu ca elemente din sitemul teoretic al filozofiei stiintei, si este practic o abordare despre ne-viu, fara Dumnezeu.
  ———–
  Iata cateva clipuri cu privire la ne-existenta corpurilor stelare (stele), cu privire la caracteristicile solare, la inexistenta luminii ci a “luminarii” sincrone instantaneu.
  Despre ne-linearitatea timpului si despre existenta si fenomenologie in afara curgerii timpului nu am gasit video-clipuri dar exista articole.
  1. EVERYTHING Is Invisible In Space In The Visible Spectrum
  https://www.youtube.com/watch?v=twB9fPgCb6Q
  https://www.youtube.com/watch?v=J-m4pPGIPZg
  EVERYTHING Is Invisible In Space In The Visible Spectrum (Peter Lindemann)
  ALL PICTURES OF THE SUN, STARS, PLANETS IN SPACE ARE FABRICATED, Also the aether diminishes in higher altitudes then the moon, stars, planets ALL DISAPPEAR
  (Peter Lindemann)
  —————-
  Apollo astros can’t see the stars
  https://www.youtube.com/watch?v=DFQdVgmbeY8
  ————
  Space is ONLY a Disney/Von Braun Fictional Concept
  https://www.youtube.com/watch?v=8gFhniHYCQI
  ——————
  Can you see the sun and stars while in space?
  https://www.youtube.com/watch?v=-i17NBmd7ck
  ———————
  1. Concluzie logica – lumina ca atare ne-existand ci “luminarea”, nu exista “ani-lumina” si deci nu viteza este problema de a ajunge la stele…
  2. Ce fel de Dumnezeu este acela care “face” mai multe Creatii – omul fiind creatia “in chipul si asemanarea Sa”?
  Apusul L-a “omorat” fara sa-L faca sa dispara si se straduie sa-L desfiinteze simbolistic prin pleiada de minciuni propagandistice… dintre care ultima, cu trecerea in “alt u8nivers” prin gara neagra…. (filozoful Hawking, cca el nu face stiinta, e ne-realitate obiectul preocuparilor sale)… e aceeasi ideee hinduista a re-incarnarii, dee data asta – stiintific!, la alt nivel cantittaiv de aceeasi calitate – demonica.

  • cred ca cu 2-3 cautari pe google as putea sa gasesc chiar un webcam live de pe statia spatiala sa iti arat soarele din spatiu, dar since nu cred ca te pot convinge altfel

  • @Gheorghi: Fiind pasionat de fizica, am urmarit si eu clipurile de pe youtube, mirat de sustinerile tale. Mi-a sarit in ochi imediat ca problema e pusa gresit.

   1. Peter Lindemann sustine ca nu se poate vedea raza de lumina daca nu exista o materie semiopaca (ex. aerul) prin care sa treaca. Corect pana la un punct. Exemplul cu laserul lui rosu este contrazis de laserul verde, care se vede foarte-foarte bine. Dar si daca are dreptate, nu inseamna ca lumina emisa in spectrul vizibil, daca nu trece prin atmosfera, nu ar putea fi perceputa de ochiul uman in spatiul cosmic. Pana sa ajunga la retina, raza trece prin lichidul aflat in interiorul globului ocular, apoi impresioneaza retina care si ea este un mediu de reflexie.

   2. Vorbeste si de difractie si de refractie. Se cam amesteca lucrurile. Difractia este acea proprietate a undelor de a ocoli obstacolele. In varianta inversa, cand undele sunt supuse unor ingradiri (trecerea prin fante inguste), se obtin tipare de difractie. De aceea, nu exista “lentile de difractie” ci inele de difractie. Specifica lentilelor este refractia, adica acel fenomen de a schimba directia undei propagate si lungimea de unda, ceea ce da nastere la aberatii geometrice si cromatice, care se corecteaza prin sisteme optice complexe. Exemplul vaslei de barca “indoita” in apa este clasic.

   3. In orice caz, refractia atmosferica nu poate schimba lungimea de unda a luminii emise de Soare atat de mult, incat sa o mute din spectrul invizibil in cel vizibil si sa o vedem doar noi – cei de pe Pamant. Schimbarile de lungime de unda si de unghi de incidenta sunt foarte mici atunci cand razele solare cad perpendicular pe mediul de refractie (la pranz) si mai mari cand Soarele se afla in unghi fata de observator (la apus lumina vireaza spre galben-portocaliu-rosu). Dar daca te uiti prin atmosfera direct spre un corp ceresc, aflat deasupra capului, il vei vedea cam la fel cum il vezi si din spatiu.

   4. Se scapa iarasi din vedere ca Soarele este un emitator complet, in sensul ca emite in toate spectrele de unda vizibile si invizibile. Avem si radiatii gamma, si X, si infrarosii si ultraviolete si… spectrul vizibil cu toate culorile incluse. De aceea putem sa spargem lumina in curcubeu cu o prisma optica. Asa ca mai degraba atmosfera filtreaza (nu adauga) si opreste multe din undele trimise de Soare, deci ceea ce vedem noi pe Pamant este incomplet. Lucru observat din practica: nu de prosti au pus astronomii cele mai importante observatoare astronomice cocotate la mii de metri altitudine pe munti. Acele observatoare fac cercetari inclusiv in spectrul optic vizibil. Nu de grandomani l-au trimis pe Hubble in spatiu cu o oglinda de 2,5 m diametru.

   5. Nu e atat de important ca se vede sau nu raza de lumina in spatiu, ci faptul ca odata ce atinge un obiect, il lumineaza. Altfel, cosmonautii care fac mentenanta la statia spatiala sau la telescop sau la alti satelit n-ar putea face nimic, chiar si cu lanterne, ceea ce este fals. Chiar daca nu se vede raza de lumina in spatiu in lipsa obiectelor sau a unei atmosfere, lumina tot exista si calatoreste. La fel ca si undele electro-magnetice. Distantele astronomice exprimate in ani-lumina si parseci exista. Ma indoiesc ca misiunea New Horizons care a ajuns in iulie 2015 in vecinatatea lui Pluto a fost doar o facatura pe calculator si tot colectivul ala de genii de la NASA doar niste actori bine platiti. Oamenii aia au trimis in 2005 o sonda spatiala care a mers zece ani prin spatiu cu 30.000 km/h. O comanda trimisa acum sondei ajunge dupa cca. 8h la ea, apoi dureaza inca 8h ca sa se intoarca un feed-back. Americanii au pus o oglinda parabolica pe luna si au proiectat un laser verde de mare putere sprea ea; dura cca. 2 secunde ca lumina sa se intoarca. S.a.m.d.

   6. Imaginile publicate de NASA (cele din clipul de pe youtube) sunt prelucrate pe calculator. Chiar ei o spun. In plus, magnitudinea la care sunt facute pozele nu permite observarea stelelor in vecinatate, pentru ca lumina reflectata de corpurile ceresti mari (planete) este mult mai puternica decat lumina stelelor si le oculteaza. Asa ca daca vrei sa te uiti la stele sau galaxii, nu le cauti cand e luna pe cer si in niciun caz in proximitatea ei. Daca faci o poza lunii, pentru a evita supra-expunerea, scurtezi timpul de expunere si-ti dispar stelele din fundal. Daca vrei sa pozezi stele, trebuie sa expui peste 1 sec dar daca ai luna pe cer deja ti se va parea ca ai pozat Soarele, iti va aparea in poza foarte stralucitoare si fara detalii. Constelatiile, daca reusesti sa vezi vreuna prin telescop cu ochiul liber, le vezi acromate, intr-o lumina saracacioasa. Daca vrei culori, trebuie sa te plimbi prin mai multe spectre si sa folosesti diverse filtre de polarizare, caci gazele (hidrogenul si heliul) emit diferite lungimi de unda inaccesibile ochiului.

   Se gasesc articole despre difractie si refractie pe wikipedia usor de inteles. Nu sunt axiome (dogme), ci demonstratii. Verificate si in spatiu. Gandeste-te ca sonda New Horizons a parcurs 2 miliarde de km prin spatiu pana la Pluto, iar la 1/3 din distanta au folosit si planeta Jupiter pe post de catapulta pentru a-i mari viteza. La destinatie, au intarziat cu o secunda fata de cat calculasera initial si au “ratat” traiectoria cu cativa km fata de suprafata planetei, in loc sa treaca pe la 8.500 km distanta, au trecut pe la 8.450 km distanta de Pluto. Cred ca daca erau papagali astrofizicienii aia de la NASA, nu le iesea treaba asa bine. Iar daca imposibilitatea vederii soarelui si stelelor din spatiu ar fi fost notorie, n-ar fi ramas un secret atat de bine pazit, ar fi aparut demult in manualele de astronomie.

   Ca o concluzie: corpurile ceresti exista bine-mersi acolo unde spun astronomii ca sunt. Ca le vedem sau nu, e o alta chestie mult mai subiectiva. Dar e foarte putin probabil ca o intreaga colectivitate de oameni de stiinta sa ignore sau sa ascunda total un fenomen fizic, daca ar fi atat de notoriu. Mi se pare hazardat ca noi, oameni ai Bisericii, sa insinuam ca oamenii de stiinta sunt prosti sau rau intentionati. Sunt inca multi oameni cinstiti printre ei si foarte bine pregatiti; ar fi smerit din partea noastra sa nu le invadam curtea si sa le spunem ca Pamantul e vechi de doar 7500 de ani, caci ne vor zvarli cu evidenta in fata: straturile geologice de carbuni superiori (antracit si huila) nu se formeaza in cateva mii de ani, ci au nevoie de milioane, de aceea se si coboara zeci si sute de metri adancime in inima pamantului dupa ele. Daca se formau rapid, le luam mai de la suprafata, cum este turba din Siberia, dar ala e un carbune foarte recent, slab energetic, inferior. Mai degraba sa-i lasam pe ei cu treaba lor, iar noi sa observam si sa ne minunam ca Dumnezeu a facut un Univers gigantic si atat de bine organizat, perfect calibrat la nivel macro si micro, incat pana si rudimentarul proroc David (vorbesc din punct de vedere al cunoasterii stiintifice din vremea lui) a putut spune ca “cerurile spun slava lui Dumnezeu si facerea mainilor Lui o vesteste taria”.

   • felicitari pentru rabdarea de a raspunde unor asemenea aberatii; eu am pastrat comentariile pentru ca sunt interesat de fenomen, este uimitor ca geocentrismul inca a supravietuiti si nici macar intr-o forma prea nuantata sau actualizata …

 • Costica Grasu

  Cat despre probabilitatea existentei altor lumi, sa dam cuvantul din nou lui Platon care spune ca daca „bunatatea a fost aceea care l-a determinat pe autorul lumii sa intre în actiune, din care motiv, el nu a putut construi decat o lume buna pentu ca El era bun si în acela care este bun nu exista invidie; si ca lipsit de rautate, el a voit ca toate lucrurile sa se nasca, pe cat posibil, asemenea lui, de unde rezulta ca lumea este ordonata si buna, iar autorul ei este fiinta suveran buna – O Theos (Dumnezeu), care a voit ca toate lucrurile sa fie bune îndepartand, cat îi sta în putere, orice imperfectie, putem spune ca exista un singur cer, o pluralitate sau o infinitate? Raspunsul este ca exista unul singur, pentru ca a trebuit sa fie construit dupa imaginea modelului. Nevoia ca lumea sa semene viului absolut l-a determinat pe creatorul ei sa nu faca nici doua, nici o infinitate, ci una singura”.

 • Costica Grasu

  vorbe multe, fara rost

  uite aici lamurirea si logica si teologica chiar si meta-fizico-logica-teologoca 🙂

  https://sceptik.wordpress.com/2007/10/26/cateva-idei-despre-ocultism/

  stiu ca e cam mult de citit dar…

 • Interesant
  Desi eu personal,consider ca e o mare ispita,la fel cu intelegerea Tainei Sf.Treimi.
  Vezi ca sunt unii din parintii ,de data mai recenta care zic de ‘extraterestrii astia,
  c-ar fi nici mai mult nici mai putin decat diavolii(uneori ingerii).
  Ma frapeaza o expresie din Psalmul 63:5. Grăit-au ca să ascundă curse; spus-au: “Cine ne va vedea pe noi?”
  9. Tulburatu-s-au toţi cei ce i-au văzut pe ei; şi s-a temut tot omul.
  E posibil ca unii oameni curati ,sa-i fi vazut cum arata si se pare ca arata teribil.
  Sunt lucruri tainice la care e greu de dat un raspuns…mai mult speculatii.

  • desigur ca diavolii se arata sub multe chipuri si aratarile “extraterestrilor” sunt in totalitate aratari diavolesti de vreme de produc tulburare; cautarea insa de viata pe alte planete este o initiativa stiintifica serioasa, justificata si facuta cu o metodologie in continua imbunatatire, care nu ia in serios aceste “dovezi”;

   un astronom care bineinteles primeste nenumarate emailuri de la oameni care “au vazut extraterestri”, le raspunde la toti sa isi trimita mesajele unul la altul si sa il lase in pace pe el;

 • Seraphim Rose “Semne din Cer” – Perspectiva Crestin-Ortodoxa asupra OZN-urilor
  ——————————————————————————————————————-
  “… câteva rânduri pentru cercetătorii fenomenului extraterestru: „Antihrist va face mai cu seamă minuni în văzduh, adică acolo unde îsi are satan împărătia. Minunile vor izbi cel mai tare simtul văzului, pe care îl vor fermeca si însela. Sfântul Ioan Teologul, văzând în duh semnele ce au să fie înaintea sfârsitului lumii, afirma că Antihrist va face semne mari încât si foc să pogoare din cer, pe pământ, înaintea oamenilor (Apoc. 13,13). Sfânta Scriptură indică această minune ca fiind cea mai mare dintre minunile lui Antihrist, iar locul aparitiei ei este văzduhul. Va fi un spectacol splendid si înfricosător”.

  Sfântul Simeon Noul Teolog spune si el: „cel care se nevoieste cu rugăciunea, să nu privească des în văzduh, căci într-acolo se află sălasul duhurilor rele, care lucrează mari si felurite înselăciuni” (Philokalia, “The Three Forms of Heedfulness” – “Cele trei feluri de pază”).

  “Oamenii nu vor întelege că minunile lui Antihrist nu au în ele nici un fel de notiune de bine sau scop rational, nici un înteles clar, că sunt străine de adevăr si pline de minciună, de toată sălbăticia si răutatea, că sunt scamatorie goală menită să uluiască si să lase cu gura căscată, mai ales pentru a-i da pradă uitării ca să-i poată însela, seduce si fascina cu efecte spectaculoase, găunoase si prostesti”.

  „Toate înselăciunile diavolesti au în comun aceea că, dacă li se dă cea mai mică atentie, ele devin periculoase; această mică atentie, chiar dacă este lipsită de simpatie pentru ceea ce se vede, poate să ducă pe omul respectiv în ispită si poate să lase asupra lui o influentă rea”.

  Mii de indivizi care au intrat „în legătură” cu OZN-uri sau care au fost pur si simplu martori oculari, au simtit pe pielea lor efectul acestui înfricosător adevăr; iar dintre acei care s-au lăsat coplesiti de acest fenomen, putini au scăpat. Chiar cercetătorii care nu-si afirmă nici o apartenentă religioasă avertizează în termenii cei mai categorici opinia publică împotriva acestui pericol.

  John Keel, de exemplu, spune: „Să nu tratăm cu usurintă fenomenul extraterestru; a te juca cu el este ca si cum te-ai juca cu magia neagră. Acest fenomen îi seduce mai ales pe cei neurotici, pe creduli si pe imaturi. El poate duce la schizofrenie paranoică, la demonomanie si chiar la sinucidere – după cum s-a si întâmplat într-un număr de cazuri. Cea mai usoară curiozitate la adresa fenomenelor extraterestre se poate transforma într-o obsesie distructivă. Din această cauză recomand energic părintilor să le interzică aceste preocupări copiilor lor. Educatorii si alte categorii de adulti să nu încurajeze astfel de interese la adolescenti” (OZN – Operatiunea Calul Troian).

  Într-un alt loc, Episcopul Ignatie Briancianinov însemna groaznica viziune a unui modest fierar rus dintr-un sat de lângă Petersburg, care a avut loc în zorii epocii noastre marcate de necredintă si de revolutii (1817): “el văzu odată, în plină amiază, multime de diavoli în chip omenesc sezând pe crengile copacilor din pădure, îmbrăcati în haine ciudate, cu tichii ascutite, care cântau acompaniati de instrumente parcă vrăjitoresti, un cântec plin de groază: “Vremea noastră a sosit, facă-se voia noastră!”*
  * Sfântul Nil, Svytynya pod Spudom, Sergiev Posad, 1911
  Noi trăim la capătul acestei perioade înspăimântătoare de triumf demonic în care „umanoizi” sinistri (noile întruchipări diavolesti) se arată la mii de oameni si pun stăpânire, prin aparitiile lor absurde, pe sufletele acelora de care harul lui Dumnezeu s-a îndepărtat. Fenomenele extraterestre sunt pentru crestinii ortodocsi un semn că trebuie să calce cu mult mai multă hotărâre, trezvie si băgare de seamă pe calea mântuirii, cunoscând că putem fi ispititi si înselati nu doar de religiile mincinoase, ci si de fenomene fizice care uluiesc privirea.

  În secolele de demult, crestinii erau mai circumspecti cu privire la fenomenele noi si străine, cunoscând dinainte înselăciunile diavolilor; dar în epoca noastră, a „luminilor”, curiozitatea celor mai multi este atâtată de ele, oamenii urmărindu-le chiar cu pasiune, pentru că ei cred că diavolul este un personaj imaginar, de basm.

  Cunoasterea exactă a naturii fenomenului extraterestru poate să-i impulsioneze pe crestinii ortodocsi să trăiască o viată duhovnicească mai constientă si mai constientizată, care să le permită o viziune ortodoxă mai generalizată asupra lumii, astfel încât ei să nu cadă pradă cu atâta usurintă ideilor si modelor la ordinea zilei.

  Crestinul ortodox constient trăieste fără putintă de tăgadă într-o lume căzută. Toată natura înconjurătoare este străină si înstrăinată de paradisul pe care el îl caută si pe care se luptă să-l obtină. El este parte a unei umanităti în suferintă, urmasă a întâiului om, Adam, care, întreagă, are nevoie să fie mântuită prin răscumpărarea dăruită liber tuturor de Fiul lui Dumnezeu, prin Jertfa Sa mântuitoare de pe Cruce.

  Crestinul Ortodox stie că pentru persoana umană nu există nici un fel de „evolutie” spre forme „superioare”, si el nici nu are motive să creadă că există „fiinte evoluate” pe alte planete; el în schimb stie că există într-adevăr în univers si alte „inteligente avansate” în afară de el.
  Acestea sunt de două feluri: îngeri si diavoli.
  Efortul său este acela de a fi în comuniune cu „îngerii”, care îi slujesc lui Dumnezeu si de a refuza orice contact cu „duhurile rele” care L-au respins pe Dumnezeu (adică diavolii), iar acum se luptă, din invidie si răutate, să-l ducă si pe om la pierzare.

  El stie că omul, din cauza iubirii de sine si a slăbiciunii sale, înclină cu usurintă spre greseală, crezând în „basme”, care promit contacte cu „stări de existentă superioare” si cu „fiinte evoluate”, fără efortul unei vietuiri crestine – de fapt care promit tocmai această scutire sau eliberare de orice efort ascetic.
  Mai departe, el nu se va baza doar pe capacitatea sa de a dejuca înselăciunile demonilor, ci se va tine strâns si cu hotărâre de rânduielile Sfintei Scripturi si ale Sfintilor Părinti, pe care i le pune la îndemână Biserica lui Hristos spre a-si salva viata.

  Un astfel de crestin ortodox are, asadar, posibilitatea să reziste înselăciunilor religiei viitorului, care nu este altceva decât religia lui Antihrist, în orice formă i s-ar prezenta ea.
  Restul omenirii, cu exceptia unei minuni dumnezeiesti, nu poate decât să fie pierdută.”

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.